Om mitt arbeid/ about my work


Finne
Finne

 

Skulpturene mine forteller historier som har nær tilknytning til stedet og den kunstneriske motivasjonen min som billedhugger. Jeg har nå slått meg ned i Larvik i Sør-Norge og arbeidsplassen min ligger i industriområdet like i nærheten av et steinbrudd. På denne måten slår arbeidet mitt som billedhugger en stor bro og fortsetter å fokusere på materialet stein. Stein som grunnlag for mine frie kunstneriske skulpturer, men også som inspirasjon for anvendte oppgaver innen arkitektur og sosiale, offentlige rom. Stein i naturen som innbydelse til Landart-prosjekter, men også stein som fotomotiv i omgivelsene sine. En annen spennende utfordring er samarbeidet med andre kunstnere på internasjonale symposier, eller utviklingen av fellesprosjekter med grafikere, arkitekter eller høyskoler. Spekteret av uttrykksformer rundt den kunstneriske fortokningen av stein og transformasjonen til en skulptur, danner alltid en plattform for kommunikasjon.