Vita/ CV


Martin Kuhn
Martin Kuhn

 

Født 1966 i Tyskland/Tübingen

Siden 1994 arbeidsplass i Larvik/Vestfold

(atelier i Steinbrudd Stålaker/Larvik) 

Bosatt i Larvik/Tjølling

 

1988 – 1991       Studium ved ”Alanuns Høgskolen for Kunst”, Alfter/Tyskland

1991                  „Baccalaurat og Master for Billedkunst“

1991 – 1995       Billedhuggeri-steinskulptur hos Prof. Makoto Fujiwara ved

                                                                         ”Høgskolen for Kunst og Design”, Hannover/Tyskland

                                             1995                    Master for ”Billedhuggeri”

                                             1996                   ”Meisterelev” hos Prof. Makoto Fujiwara

 

                                         

                        - arbeid med fritt organiserte kunstprosjekter og utstillinger

                        - deltakelse av world wide organized steinbilledhugger symposier

                        - arbeider med oppdrager og kunst i det offentlige rom, utsmykkinger 

                        - siden 1998 sammenarbeid med ”International Symposium Norge”, Larvik/Stålaker

                        - tysk kunstner årstipend ”Nordrheinwestfalen” 1999

                        - siden 2002 sammenarbeid med Grafisk Designer Christine Dingens

                        - BKH kunstnerstipend, norsk åresstipend 2004

                        - siden 2008 steinskulpturlærer ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge

                        - siden 2012 etablering av "Kunstfelt Stålaker"

                        - Prosjektstøtte Vederlagsfont 2013

                        - skulpturlærer umiddelbart i steinbrudd, Kunstfelt Stålaker

                        - siden 2006 ”Kulturelle Skolesekken, Larvik – Skulptur&fortellinger

                        - medlem av NBK, Norske Billedkunstnere

                        - medlem av VBK, Vestfold Billedkunstner, styremedlem 2016-2018

                        - medlem av NBF, Norsk Billedhoggerforening