"Atlas". solbrønnen, Høvik Stoppen Skole i Lier

«Atlas – solbrønnen»

Hovedutsmykkingen består av en monumental søyle fra gulv til tak, og fire mindre skulpturer plassert som satelitter på gulvet inne i torgområdet og en ute i parken mot nord. Skulpturene er utført i larvikitt, en steinsort med stor variasjon og skjønnhet, og dessuten utropt til Norges nasjonalstein.

«Atlas – solbrønnen», er en kraftig 7.5 meter høy søyle som er reist rundt en av de eksisterende bæresøylene midt i torget. Den holder tilsynelatende taket oppe. Utsmykkingens tittel viser til den greske myten om «Atlas», den forstenete titanen som holder himmelhvelvingen oppe. Søyleskulpturen fremstår som monumental og mektig. Skulpturen med sin dimensjon og plassering virker samlende på torget og tilfører den ønskede tyngde.

Utsmykkingen understreker også kunstnerens og skolens, felles forståelse av hvilken rolle torget er tiltenkt i skolens sosiale liv, ikke ulikt antikkens torg. I utformingen av søylen er utvalgte steinstykker bearbeidet og formet gjennom grov tilhugging og finpolering i et samspill som får alle nyanser ved materialet til å tre frem. I tillegg overrisles skulpturen periodevis med vann, noe som tilfører en ekstra dimensjon til skulpturen og torget, både i form av livgivende bevegelser og skiftende lydbilder. Vannet sirkuleres av en pumpe drevet av solenergi hentet fra solcellepaneler, formet som en sol, montert på skolens fasade. Dette gir en fin forbindelse til skolens miljøaspekt. Kunstneren uttrykker det slik; ...« solen og naturkraften skal gjøres synlig i skolens indre – og hørbar gjennom sildringen fra vannet». Han understreker også at gjennom atlassøylen i stein som holder himmelen oppe, vannet og solenergien – er alle fire elementer representert; Jord, luft, vann og ild.