"Det femte elementet", ideenutkast/ The fith element

Tegningen "Det femte elementet"
Tegningen "Det femte elementet"

 

fra Konseptet: "Det femte elementet, en by bli synlig"

...."Denne forestillingen har ledet oss frem til ideen om å plassere det „femte elementet“ som en overragende brønnskulptur i midten av torgplassen i Brumunddal – i kommunikasjon med de 4 steinskulpturene til de 4 grunnelementene. Vannet strømmer nedover Larvikittsøylen og vekker assosiasjon med en kilde som sprudler av visdom. Vannet forbinder alt, og viser strømmen av liv. Bruken av sterke lysstråler på steinsøylen kaster ”et spesielt lys” over brønnskulpturen.

Betegnelsen til de greske filosofene „Kvintessens og Eter“ har inspirert oss, på lik linje med forklaringen i det „femte elementet“ at hjertet skal være tankene og intellektet. Defineres de menneskelige verdier og dyder, så skal brønnskulpturen i hjertet av byen vekke oppmerksomhet og som „kvintessens“ skal den være retningsgivende for fremtiden..."