Genisis, ideenutkast for Thor Heyerdal Monument


Tegningen "Genesis"
Tegningen "Genesis"

fra konseptet: "Genesis, heliksseilet"

"..Polyesterskulpturen skal rage 24 meter fra vannoverflaten til toppen. En spesielt eksponert høyde er ønskelig for å gi industrihavnen og havneinnfarten i Larvik et merke. Helt i stil med gamle forbilder som for eksempel ”Kristusstatuen” i Rio (30 m høy), ”Frihetsstatuen” i New York (47 m høy) eller sågar bronsestatuen ”Kolossen fra Rhodos” (30 m høy) skal det oppstå et kjennetegn for byen Larvik som hilser dens gjester. Den dynamiske skulpturen befinner seg i kraftig vind og vær i bevegelse og er synlig for alle larvikinger helt til Stavern. Lys reflekteres og danner fasettrike bilder. Den roterende, organiske formen integreres i naturen og skaper mange assosiasjoner som for eksempel til et vindspill, vindmølle, fiskefinner, sneglehus, bølger osv. Den spiralformede heliksen skaper kontrast til industrihavnens klare, kantete former. De enkelte elementene definerer en bredde på åtte meter og orienterer seg derved til gjennomsnittslengden for en konteiner fra industrihavnen. Skulpturen og moloen forbindes som kunstobjekt og skaper proporsjoner og motposisjon vidt og bredt ide åpne omgivelsene foran porten til Larvik..."