Kunstfelt Stålaker


”Kunstfelt Stålaker” ønsker å skape en plattform for ideene til kunstprosjektene og å muliggjøre et samarbeid med institusjoner, tjenesteytere og andre kunstnere.

 

kunstfeltstalaker@gmail.com