martinkuhn.landart


21 polished stones, quarry Tvedalen, Norway
21 polished stones, quarry Tvedalen, Norway

Arbeidet ute i naturen og denne umiddelbare nærheten til materialet stein opplever jeg nærmest som en lekeplass for steinbilledhuggerien. Uten lange transportveier eller økonomisk planlegging, ligger steinene der klare til bearbeiding - i enhver form, metode, størrelse, posisjon eller geografisk plassering. Mine LandArt-prosjekter ønsker å fremheve den naturlige steinen i kontekst til industrien, men også å gjøre skjønnheten til de naturlige steinforekomstene synlige for tilskueren. Når jeg begir meg ut på leting etter en egnet stein for de anvendte skulpturprosjektene mine – overlater jeg det til naturen å finne motivet for disse LandArt-prosjektene. Min intensjon ligger ikke i en kritisk fortolkning, men derimot å lede oppmerksomheten mot steinenes opprinnelse med deres mangfoldige sorter og naturlige forekomster.