Refleksjon og speilbilder/ reflection and mirrorimages