NGU larvikitt nasjonalbergart


Larvikitt ble kåret til Norges nasjonal bergart. Norges Geologisk Undersøkelsel i Trondheim markerte det med en skulptur. Mål 50 x 50 x 190 cm, år 2008
Larvikitt ble kåret til Norges nasjonal bergart. Norges Geologisk Undersøkelsel i Trondheim markerte det med en skulptur. Mål 50 x 50 x 190 cm, år 2008