Norsk Fredsmonument i Sarajevo/Bosnia, fellesoppdrag

Bosniske flyktninger som har vært i Norge dro tilbake til sin hjemland da krigen var over i Bosnia. Som minne for tiden i Norge, de utvalgte den norske larvikitt for en minnestein.

Makoto Fujiwara (www.makotofujiwara.de) og jeg fikk oppdraget å bearbeide steinen og lage den til et minne til fred. Mål 500cm x 300cm x 100cm. År 2000, sted: Sarajevo, Bosnia