martinkuhn.sculptures


"Giganten", larvikitt
"Giganten", larvikitt

 

Under prosessen med det kunstneriske arbeidet til mine frie arbeider, er jeg alltid ute på leting etter maler. Jeg inspireres av former, formater og farger på den opprinnelige steinen og utfordringen ligger i å fremheve materialets skjønnhet, eller å forbinde den med en ny kontekst. Steinen rekker meg hånden sin og oppfordrer meg til en dialog. I hver skulptur ligger det en oppdagelsesreise på skjul som først utfolder betydningen sin under selve arbeidsprosessen. Den kunstneriske utfordringen er å frigjøre seg fra tidsfaktoren, oppdragsmaler eller et definert sted. På denne måten kan de frie skulpturelle arbeidene mine utvikle seg i alle retninger og fornye seg.