martinkuhn.photographie

Reflections
Reflections

 

For å kunne dokumentere mitt arbeid med stein, natur og industrie - bruker jeg fotografie som et viktig medium. Jeg har startet med fotos av mine skulpturer i naturområde, men jeg har også brukt fotografie for å konservere mitt arbeid i naturen. Steinbruddvegger kan man ikke tranportere og omgivelsen bli også forendret på grunn av industrieprosessen.

I denne sammenhang har jeg oppdaget det spennende mijøet av steinbruddindustrien.

Dersom jeg har mitt verksted i midt av et steinbrudd tilbur seg motivene daglig. Så har jeg begynt å fotografere store sprengninger eller bare steinbruddvegger i sammenspill med været. På jakt etter motiver fascenerer meg alltid de samme hendelsene: monumental steinformater med skiftende overflater og dynamiken av steinindustrien. 

Sammenhang mellom mine larvikitskulpturer og sin opprinnselse fra naturen bli synlig. Men det fotografiske syn rettes seg også mot industrien og mennesker som har daglig arbeidsplassen der. Det er et fellesmiljø for meg som kunstner og for arbeidstakere i fjellet. Livet av steinen, sitt miljø og brukere bli dokumentert med fotografie, bli tilgjenlig og er åpent for offentligheten.